MUDR. MARTIN GRUSSMANN

Křečové žíly

Křečové žíly jsou rozšířené zkroucené žíly dolních končetin blízko kožního povrchu. Vznikají kvůli špatně fungujícím nedomykavým žilním chlopním hlavních povrchových žil. Tento stav vzniká postupnou degenerací geneticky disponovaných tkání nebo také v důsledku traumatu žíly nebo po žilní trombóze.

V křečových žilách se obrací žilní krevní tok a vzniká tzv. reflux a krev se v žíle začne hromadit. To zvyšuje žilní tlak (tzv. žilní hypertenze) a tkáňová tekutina proniká žilou do okolních tkání. Nejedná se tedy jen o kosmetický problém, protože hromadění tekutiny v končetinách se subjektivně projevuje pocity tíhy, stálé tupé bolesti, únavy nohou, křečemi a svěděním. Pokud se stav zhoršuje, vzniká otok, fibrotizace, jizvení tkání a hnědočerná pigmentace kůže. V závažných případech se může vytvořit žilní bércový vřed (postihuje až 4 % populace starších 65 let).

Křečové žíly jsou dědičnou genetickou poruchou. Jedná se o autozomálně dominantní gen s proměnlivou penetrancí. To znamená, že se gen předává do každé generace, ale k aktivaci genu jsou nutné určité faktory prostředí. Gen aktivují například ženské hormony, těžká práce, obezita a dlouhodobé stání.

Téměř 50 % pacientů s křečovými žílami má toto onemocnění v rodinné anamnéze.

Pokud trpí onemocněním oba rodiče, je pravděpodobnost vzniku křečových žil více než 90%. Dcery mají 60% šanci a synové 25% šanci na vznik křečových žil, pokud má toto onemocnění pouze jeden z rodičů. Křečové žíly postihují více ženy než muže: 55 % žen a 45 % mužů.

Odhaduje se, že ve věku 50 let trpí křečovými žilami 41 % žen a 42 % mužů do 60 let. Ženy s mírnou nadváhou mají o 50 % vyšší riziko vzniku křečových žil. U žen s BMI vyšším než 30 je pravděpodobnost vzniku křečových žil třikrát vyšší. Těhotenství zvyšuje riziko vzniku metlicových a křečových žil.

Při diagnostice křečových žil lékař posoudí vaši anamnézu, zjistí případné typické příznaky a provede fyzikální vyšetření, aby zjistil rozsah onemocnění. Žilní ultrazvuk určí, zda žíly fungují normálně či jsou postiženy přetížením v důsledku patologického toku tzv. refluxu a vyloučí případnou žilní trombosu. Následně lékař zváží pro pacienta individualizovanou terapii.

Základem je komprese punčochou a režimová opatření doplněná o užívání venotonik. Pokud nález umožní, je ke zvážení některá z ablačních technik, kdy chirurg operačně odstraní žilní reflux a následně i neestetické varixy.