MUDR. MARTIN GRUSSMANN

Laserová transkutánní terapie

Malé žilky zvané metličkové nebo větší — venektasie ošetřuji pulsním diodovým laserem, který září harmonizovaným intenzivním světlem v infračerveném spektru (980 nm vlnové délky). 

Světlo je špatně absorbováno kožním pigmentem melaninem, ale velmi dobře hemoglobinem v metličkových žilách, i venektasiích končetin od 0,8 až 1,4 mm průsvitu. Protože neúčinkuje na kožní pigment, je možné použít laser u všech fototypů pleti. Při kontaktu s krevním barvivem se žíla krátce zahřeje a posléze zanikne. Při proceduře očekávejte jen mírnou bolest během výkonu.