MUDR. MARTIN GRUSSMANN

Skryté křečové žíly

Asi 20 % dospělých má viditelné křečové žíly na nohou ale dalších zhruba 10–20 % dospělých má tzv. “skryté křečové žíly” které nelze vidět na povrchu končetin.

Protože varixy nejsou pouze kosmetický problém, ale díky silnému refluxu (patologickému zpětnému krevnímu toku) vedou k postupnému zhoršování žilního zdraví, je třeba i tyto neviditelné žíly vyšetřovat a léčit. Výzkum ukazuje, že asi 1 z 20 lidí s křečovými žilami se každý rok stav zhorší. ??? vzniká postupnou degenerací geneticky disponovaných tkání nebo také v důsledku traumatu žíly nebo po žilní trombóze.

Dříve chirurgové směřovali léčbu na atypický vyboulené křečové žíly – varixy. Dnes však výzkum ukázal, že žíly, které se objevují na povrchu, vznikají z důvodu ztráty funkčnosti chlopně v hlubších skrytých žílách končetin. Problém způsobují dvě hlavní povrchové žíly a jejich větve, ale také množství nekompetentní perforující (spojovacích) žil a refluxy vznikající z pánevních žil.